Zaanstreek-Waterland

Ledenvergadering op 6 april 2023

Uitnodiging jaarvergadering afdeling Zaanstreek-Waterland

Op donderdag 6 april 20.00 uur

Plaats: DeStolp, Kerkstraat 12, 1541 HA Koog aan de Zaan

Agenda

  1. Opening door mevr. Hogenes
  2. Ingekomen stukken
  3. Notulen vorige jaarvergadering
  4. Financieel Jaarverslag door mevr. B.Loor, penningmeester
  5. Verslag kascommissie
  6. Verkiezing kascommissie
  7. Bestuursbeleid
  8. Huldiging jubilarissen
  9. Rondvraag

Na de pauze zorgt Bertine Loor voor een bloemige verrassing.