Zaanstreek-Waterland

Jaarvergadering

Afdeling:

Zaanstreek-Waterland

Datum:

06-04-2023


Kosten:

Gratis

Kosten lid:

Gratis

Locatie:

De Stolp
Kerkstraat 12
1541 HA Koog aan de Zaan

Route

Uitnodiging jaarvergadering Afd.Zaanstreek/Waterland

Op donderdag 6 april 20.00 uur

Plaats “DeStolp”, Kerkstraat 12, 1541 HA Koog aan de Zaan

 

Agenda

  1. Opening door mevr. Hogenes
  2. 2.Ingekomen stukken
  3. 3. Notulen vorige jaarvergadering
  4. Fin. Jaarverslag door mevr.B.Loor [penningmeester]
  5. Verslag kascommissie
  6. Verkiezing kascommissie
  7. Bestuursbeleid
  8. Huldiging jubilarissen
  9. Rondvraag

Na de pauze zorgt Bertine Loor voor een bloemige verrassing.