Zaanstreek-Waterland

Jaarvergadering 14 maart 2024/lezing voorjaarbloeiers in de tuin

Op 14 maart a.s. houden wij onze jaarvergadering in De Stolp in Koog aan de Zaan. Aanvang 19.30 uur. Na het officiele vergadergedeelte is er een leuke lezing over stinzenplanten en voorjaarsbloeiers in de tuin. De lezing wordt verzorgd door Jos Ketelaar. De lezing start om 20.00 uur. N.B.Ook niet leden zijn welkom op de lezing. Zij betalen € 5,- toegang. 

Plaats: De Stolp, Kerkstraat 12, 1541 HA Koog aan de Zaan

Aanvang : 19.30 uur

Agenda

  1. Opening door Anneke Hogenes, voorzitter.
  2. Ingekomen stukken
  3. Notulen vorige jaarvergadering
  4. Financieel Jaarverslag door Bertine Loor, penningmeester
  5. Verslag kascommissie
  6. Verkiezing kascommissie
  7. Sociaal jaarverslag door Peter Kas, secretaris.
  8. Bestuursbeleid
  9. Huldiging jubilarissen
  10. Rondvraag

pauze

20.00 uur lezing stinzen en voorjaarbloeiers in de tuin door Jos Ketelaar